Almitra lại cất tiếng: Thưa thầy, còn về HÔN NHÂN thì thế nào?
Người đáp:
Các ngươi sanh ra gần nhau thì sẽ gần nhau mãi mãi
Các ngươi sẽ gần nhau cho tới khi đôi cánh trắng tử thần đến phá nát ngày mình
Phải, các ngươi sẽ gần nhau ngay trong ký ức câm nín của Thượng Đế
Nhưng hãy có những khoảng cách trong sự chung đụng
Và để gió thiên đàng nhảy múa giữa các ngươi
Hãy yêu nhau nhưng chớ kết một dây tình
Tốt hơn, hãy có một biển di động giữa bờ hồn các ngươi
Hãy rót đầy chén nhau nhưng chớ uống cùng một chén
Hãy lấy bánh mình cho nhau nhưng chớ ăn cùng một ổ bánh
Hãy múa hát cùng nhau và vui sướng nhưng hãy để mỗi người được yên
Ngay những dây tỳ bà cũng riêng rẽ dù cùng rung theo một điệu nhạc
Hãy đem cho lòng mình nhưng đừng giao người kia cất giữ
Vì chỉ tay Đời mới chứa nổi lòng người
Và đứng cùng nhau nhưng chớ gần nhau quá
Vì những cột đền thờ cách xa nhau
Và cây sồi, cây bạch dương không mọc trong bóng râm của nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)