21/05/2022 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôn nhân
Marriage

Tác giả: Kahlil Gibran - جبران بن ميخائيل بن

Nước: Li Băng
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2021 18:34

 

Nguyên tác

Then Almitra spoke again and said, And what of Marriage master?
And he answered saying:
You were born together, and together you shall be forevermore.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.
Aye, you shall be together even in the silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,
And let the winds of the heavens dance between you.

Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Fill each other’s cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf. 20Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other’s keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.
And stand together yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

Bản dịch của Phạm Bích Thuỷ

Almitra lại cất tiếng: Thưa thầy, còn về HÔN NHÂN thì thế nào?
Người đáp:
Các ngươi sanh ra gần nhau thì sẽ gần nhau mãi mãi
Các ngươi sẽ gần nhau cho tới khi đôi cánh trắng tử thần đến phá nát ngày mình
Phải, các ngươi sẽ gần nhau ngay trong ký ức câm nín của Thượng Đế
Nhưng hãy có những khoảng cách trong sự chung đụng
Và để gió thiên đàng nhảy múa giữa các ngươi
Hãy yêu nhau nhưng chớ kết một dây tình
Tốt hơn, hãy có một biển di động giữa bờ hồn các ngươi
Hãy rót đầy chén nhau nhưng chớ uống cùng một chén
Hãy lấy bánh mình cho nhau nhưng chớ ăn cùng một ổ bánh
Hãy múa hát cùng nhau và vui sướng nhưng hãy để mỗi người được yên
Ngay những dây tỳ bà cũng riêng rẽ dù cùng rung theo một điệu nhạc
Hãy đem cho lòng mình nhưng đừng giao người kia cất giữ
Vì chỉ tay Đời mới chứa nổi lòng người
Và đứng cùng nhau nhưng chớ gần nhau quá
Vì những cột đền thờ cách xa nhau
Và cây sồi, cây bạch dương không mọc trong bóng râm của nhau
Nguồn: Mật khải (The Prophet), Phạm Bích Thuỷ dịch, NXB Hiện đại, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kahlil Gibran » Hôn nhân