Bạn còn thích vẩn vơ chi mãi?
Hãy xem kìa: điều tốt đẹp rất gần ta
Hạnh phúc ư? Chỉ cần ta đón lấy
Bởi có bao giờ hạnh phúc ở đâu xa!


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)