Khởi đầu là Tử Cung.

Bầu vú tăm tối nuôi thế giới
và sự tăm tối đã hoài thai ngày chưa có bình minh.

Và ánh sáng đã đến.

Và biển đã trở thành một bào thai của cá,
không khí, một mầm giống của chim.
Mặt đất, qua những thời kỳ thai nghén khác nhau,
đã thụ tinh cho hoa, trái, loài bò sát, và cầm thú.

Trong lực hấp dẫn của không gian,
Mặt Trời:
một quả trứng bốc lửa.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé