NÀNG:
Một sinh vật có bộ da nhẵn mịn,
không có vảy hay lông ống
Nhưng có tay và chân.

Giữa hai bàn chân và vầng trán,
là thân thể phì nhiêu,
cặp đùi màu mỡ,
đôi mông,
đôi vú.
Ở giữa
miền rừng rậm,
trong một hang động
ẩn khuất,
con thú nằm chờ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé