Bầu trời mở: trần nhà.
Sàn nhà — mặt đất.
Bốn ngọn gió kiến trúc
của những bức tường và nền móng.
Ngôi nhà (vũ trụ).
Một núi lửa nhỏ
ở giữa khoảng lộ thiên.
Chung quanh nàng
bầy gia súc
tự sưởi ấm
và NÀNG
ngủ thiếp
với một con rắn ngoan ngoãn
cuộn giữa đôi chân.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé