"Sống đơn độc thì không tốt cho ngươi,"
lách tách
giọng nói của ngọn lửa.

VÀ NÀNG
Thấy trong giấc chiêm bao mình
một sinh vật lạ,
hình dáng giống như nàng
(nhưng vòm ngực phẳng,
và có cái gì bất ngờ nhô lên)

Đó là con rắn
— giống như con rắn, chỉ bạo động hơn —
bị giam cầm cuồng nộ
giữa hai đùi căng thẳng,
cứng ngắc và sẵn sàng nhảy bổ đến
với nọc độc hiệu nghiệm của nó.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé