14.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Trần Thủ Độ (2)

Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 08:48

Quyền lợi tối cao của nước nhà
Khiến ta giữ mạnh triều Đông A
Đời sau có hiểu, dù không hiểu
Ta đã làm xong phận sự ta


1995

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011