22/10/2021 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự Trần Thủ Độ

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 08:48

 

Quyền lợi tối cao của nước nhà
Khiến ta giữ mạnh triều Đông A
Đời sau có hiểu, dù không hiểu
Ta đã làm xong phận sự ta
1995

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Tâm sự Trần Thủ Độ