Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 14:42

Lá bàng dệt mướt bình mình,
Sau mưa mây trắng trời xanh nõn nà.
Trận mưa kịp vụ chiều qua
Mát chân lúa sớm đồng ta lổ rồi.
Mây bay trắng nõn chân trời,
Đồng quê lúa lổ thơm mười dặm xa.
Bên đường mơn mở phù sa
Hàng cây gạo kết đèn hoa chật cành.


4-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958