19/10/2021 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lúa lổ

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:42

 

Lá bàng dệt mướt bình mình,
Sau mưa mây trắng trời xanh nõn nà.
Trận mưa kịp vụ chiều qua
Mát chân lúa sớm đồng ta lổ rồi.
Mây bay trắng nõn chân trời,
Đồng quê lúa lổ thơm mười dặm xa.
Bên đường mơn mở phù sa
Hàng cây gạo kết đèn hoa chật cành.
4-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Lúa lổ