Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:12

Hoa lay bóng sáng bên tường,
Bóng cành chi chít, ánh dương chan hoà.
Ấm tường ngọn lá trôi qua,
Rêu phong cũng giậy mặt hoa vui vầy.


Hà Nội, xuân 1945

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]