29/01/2023 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba bài thơ xuân: Hoa lay bóng sáng...

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:12

 

Hoa lay bóng sáng bên tường,
Bóng cành chi chít, ánh dương chan hoà.
Ấm tường ngọn lá trôi qua,
Rêu phong cũng giậy mặt hoa vui vầy.
Hà Nội, xuân 1945

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Ba bài thơ xuân: Hoa lay bóng sáng...