Vẫn là tôi trốn ngủ
Phiêu du theo tháng ngày
Bước chân buồn lữ thứ
Nhớ hoài đôi mắt ai

Đêm nhìn trăng viễn xứ
Treo mêng mang giữa đời
Chợt nhớ về chốn cũ
Tóc em dài buông lơi

Đi ngang trời hoang vắng
Sương khuya lạnh, mơ hồ
Về đâu, mây bảng lảng
Chốn nào không chơ vơ?

Vẫn là tôi trốn ngủ
Đêm canh cánh bên lòng
Biết ai người tình tự
Giữa đất trời mênh mông!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Anh Dũng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.