11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
Tạo ngày 27/08/2008 00:26 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/08/2008 00:29 bởi hongha83
Huỳnh Duy Lộc, sinh ngày 15-4-1956. Quê quán: phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Chủ DNTN Khách sạn Ngân Hoàng. Làm thơ, viết văn, viết báo.

Tác phẩm đã in:
- Bất chợt tháng năm (thơ)- 1991, Hội VHNT Chợ Mới, An Giang
- Bến đợi (thơ)- 1992, Hội VHNT Cần Thơ
- Bọt đắng (truyện ngắn)- 1993, Hội VHNT Châu Đốc
- Khi em mười sáu (thơ)- 1994, NXB Đồng Nai
- Hoa quỳnh anh ngày đó (tuỳ bút)- 1995, Hội VHNT Châu Đốc
- Mùa riêng tôi (thơ)- 1996, NXB Đồng Nai
- Điệu Valse mùa luân lạc (truyện ngắn)- 1997, NXB Đồng Nai

 

Bến đợi (1992)