Tập thơ Bến đợi gồm 23 bài thơ do NXB Văn nghệ Cần Thơ xuất bản.