Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 19:35

Sao em không nói
Tình mình thế thôi?
Bằng em câm nín
Khổ tôi một đời

Sao em không nói
Rằng em đã quên
Cho tình lịm chết
Thương hoài ngàn năm

Mùa thu trở lại
Xao xác vàng rơi
Buồn thu đến mấy
Sao bằng tình tôi?

Sao em không nói
Tim sầu đã tan
Nhìn chi mắt lạ
Cho tình thêm đau

Sao em không nói
Tình mình thế thôi
Bằng em câm nín
Khổ tôi trọn đời!