Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 19:31

Tôi trở lại một chiều
Em ngồi bên khung cửa
Trời Mỹ Cẩm quạnh hiu
Thắp bùng lên đốm lửa

Soi mắt em lặng sầu
Soi mắt em hờn trách
Làm sao cho em hiểu
Tháng ngày xa cách nhau

Làm sao cho em biết
Trong tôi lắm nụ sầu
Thôi rồi tan vỡ hết
Ôi! Cuộc tình xanh xao

Nhớ thương qua từng bữa
Ấp yêu hình bóng cũ
Đâu rồi ánh mắt xưa?
Lòng buồn như chim sẻ
Đứng ngoài hiên dông mưa
Còn hiên nào ẩn trú
Cho cuộc tình năm xưa!