Tháng tám trời giăng mưa
Trắng mờ sương lối bước
Áo dài em tha thướt
Tim tím buồn vào thu

Tháng tám trời vào thu
Em đi lễ nhà thờ
Ta là người ngoại đạo
Đứng cổng ngoài bơ vơ

Tháng tám buồn như thơ
Ta mơ làm thi sĩ
Lắng tai nghe thật kỹ
Lời kinh em nguyện cầu

Tháng tám trời mưa mau
Ta chờ em chậm bước
Hồi chuông tan lễ trước
Em vội bước qua cầu

Tháng tám về ngang đây
Ta nghe buồn biết mấy
Nhớ áo em ngày ấy
Tím hoang chiều sợi mây