23.00
38 bài thơ
Đăng ký ngày 01/10/2018 05:24, số lượt xem: 502
“Có ba cách để tự làm giàu cho bản thân, đó là: Mỉm Cười, Cho Đi và Tha Thứ.” %%-