Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2018 16:15, số lượt xem: 91

Bông cải nhà ai đã vàng
Bên cành rũ xuống vấn vương đợi chờ
Hỏi anh có ngang qua đời
Ở lại hay đi trả lời một câu?