Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2018 00:35, số lượt xem: 359

Thạch thảo tím vương hoài mắt em
Chờ đợi anh ngàn năm khắc khoải
Thạch thảo tím biếc thuỷ chung
Tìm người thương còn vương duyên nợ