Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2018 11:21, số lượt xem: 115

Nửa đời áo trắng nửa đời tang
Chồng chửa chữa chồng chẳng còn đâu
Gặm gụi bóng đời đèn le lói
Trả nợ đời người, trả nợ đời
Bạc mệnh má hồng tuổi đôi mươi
Nuôi con côi cút, chưa thấy cha
Nấm mồ năm im
Ôi nấm mồ
Người ở hoàng tuyền ở nghìn năm
Tôi ở trần giang trả kiếp người
Nợ đời tôi trả chồng có hay
Chồng hỡi chồng ơi, trả nợ đời

Người phụ nữ mất chồng khi tuổi còn đôi mươi