Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2018 12:49, số lượt xem: 113

Chỉ sợ say rồi không chịu tỉnh
Chỉ sợ yêu quá không đành buông
Mộng mị đê mê một cõi người
Ảo ảnh hư vô hoá ngàn năm