Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2018 15:48, số lượt xem: 104

Muốn chết
Chết đi anh
Chị ấy không buồn
Tim em thì nhỏ máu
Yêu anh em xé toạc trái tim
Yêu em anh chỉ yêu chút tẻo teo
Chị ấy xem anh như trò chơi
Anh xem chị như cả cuộc đời
Em yêu anh yêu hết tâm hồn
Anh yêu em yêu phần hồn còn lại
Em sai rồi
Chết đi anh
Chết vì chị ấy
Em sẽ chết...vì anh.