25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 03/09/2022 05:33 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/09/2022 05:34 bởi hongha83
Hoa Mai là nhà thơ, nhà văn, tên đầy đủ là Võ Hoa Mai. Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Giấc mộng hoàng hoa (thơ in chung, 2019)
- Người đàn bà cưới nỗi buồn (thơ, 2020)
- Bước huyền đêm (thơ, 2020)
- Duyên (tuỳ bút, 2021)
- Người trong giấc mơ (tiểu thuyết, 2021)
- Khoảng trời của ngoại (thơ thiếu nhi, 2022)