Năm sáu ngày đường đến Thổ San
Bồi hồi như thoát cửa Dương Quan
Bạn xưa đâu đó xa vời vợi
Nhà nhỏ ai kìa nắng chói chang
Quán trọ dẫu không trò hứng thú
Thân nô lại được chốn thư nhàn
Đồn đây bên lộ thông Nam Bắc
Chim mỏi dừng chân lúc nắng tàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)