Bao ngày xa cách lại bên ông
Gặp gỡ hôm nay rạng rỡ lòng
Thân thể võ vàng tay gậy trúc
Chuyện đời rôm rả mái nhà nông
Khen con én khéo từng về tổ
Thẹn cá rô nguy chẳng thoát vòng
Một chữ “thời” nghèo cho kẻ sĩ
Đồng liêu gặp gỡ nói chi cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)