Trời Nam cất nhắc chỉ mình ông
Cách trở vừa năm bấy rã ròng
Xứ sở chưa nguôi lòng nỗi giận
Thành trì vẫn đợi việc binh thông
Lẻ loi tình cảm, thưa thư nhạn
Khao khát tri âm, quạnh sập rồng
Trăng ải nửa vành, trông mỏi mắt
Rừng xa chuông vẳng gợi niềm mong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)