Đò sang gọi lái vượt Thanh Hà
Bát ngát như dòng lụa trải qua
Nối tận đầu nguồn muôn nhánh nhỏ
Thông liền cửa biển vạn trùng xa
Lặng lờ con nước pha nhiều muối
La liệt triền sông bán lắm quà
Cười đám ngư dân nhìn hạn hẹp
Bến bờ nam bắc lại chia ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)