15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
18 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 20/10/2018 19:45 bởi Vanachi
Hoàng Minh Châu tên khai sinh là Nguyễn Thanh Trì, sinh năm 1930 tại làng Xuân Hoà, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, trong một gia đình bố là ông đồ Nho, nhờ chèo chống trên sông, vay vốn ngược xuôi mua bán mà trở thành doanh nhân có tiền cho con theo học trường Tây của thành phố. Nhưng mẹ của ông lại thuộc dòng cách mạng, có anh và em ruột bị Pháp bắt đi đày vì đánh trống dẫn đoàn biểu tình năm 1930 - 1931 ở Hưng Nguyên. Ngay từ nhỏ, ông đã ngốn ngấu bao nhiêu sách vở ở tủ sách gia đình, và nhập tâm văn thơ Việt - Pháp - Hán. Rồi những ngày về quê trên bãi sông làng, hoặc nằm đò dọc ngắm trăng suông, gợi cho ông bao ý thơ tuổi học trò.

Tác phẩm:
- Mở đường (1962)
- Hoa mười giờ (1966)
- Anh có về thăm (1966)
- Người trong trận

 

Thơ dịch tác giả khác