Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Anna de Noailles (132 bài)
- Armand Godoy (2 bài)
- Charles Péguy (2 bài)
- Jules Supervielle (5 bài)
- Paul Valéry (10 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/06/2012 14:32 bởi hongha83
Victor Segalen (1878-1919) là bác sĩ, nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, nhà dân tộc học và nhả khảo cổ học người Pháp. Ông sinh ở Brest và mất ở Huelgoat.