Một cây bồ đề mọc trên nấm mồ đôi bạn trẻ
Chim tối gió khuya cùng thì thào kể lể
Dưới gốc cây trên thảm cỏ xanh tươi
Cậu thợ xay cùng bạn gái đang ngồi

Gió đưa khe khẽ buồn buồn
Chim kêu dịu ngọt bi thương
Đôi bạn trẻ bỗng nhiên ngừng chuyện
Và sụt sùi tuy chẳng rõ nguồn cơn


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)