Đứa bé ấy đầu to như quả bí
Ria hung hung, mái tóc hoa râm
Cặp chân nhện lênh khênh, nhưng khoẻ như vâm
Dạ dày lớn vô cùng, ống ruột thì bé tí

Một viên cai đã ăn trộm con ta
Rồi đem cái giống quỷ xấu xa
Đánh tráo vào trong nôi ta đó
Quái thai này chính là kết quả

Của sự dối lừa mà lão già Sodomiter tạo nên
Với ngón bài xảo trá rất quen
Không cần phải nói tên con quỷ ấy
Cứ ném quách xuống sông, vào lửa cháy


Nguồn: Thơ H.Hainơ, NXB Văn học, 1969
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)