27/11/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con của quỷ
Der Wechselbalg

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2012 08:09

 

Nguyên tác

Ein Kind mit großem Kürbiskopf,
Hellblondem Schnurrbart, greisem Zopf,
Mit spinnig langen, doch starken Ärmchen,
Mit Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen

Ein Wechselbalg, den ein Korporal,
Anstatt des Säuglings, – den er stahl,
Heimlich gelegt in unsre Wiege –
Die Mißgeburt, die mit der Lüge,

Mit seinem geliebten Windspiel vielleicht,
Der alte Sodomiter gezeugt
Nicht brauch ich das Ungetüm zu nennen –
Ihr sollt es ersäufen oder verbrennen!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đứa bé ấy đầu to như quả bí
Ria hung hung, mái tóc hoa râm
Cặp chân nhện lênh khênh, nhưng khoẻ như vâm
Dạ dày lớn vô cùng, ống ruột thì bé tí

Một viên cai đã ăn trộm con ta
Rồi đem cái giống quỷ xấu xa
Đánh tráo vào trong nôi ta đó
Quái thai này chính là kết quả

Của sự dối lừa mà lão già Sodomiter tạo nên
Với ngón bài xảo trá rất quen
Không cần phải nói tên con quỷ ấy
Cứ ném quách xuống sông, vào lửa cháy
Nguồn: Thơ H.Hainơ, NXB Văn học, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Con của quỷ