Sự chia ly
là con chim
rải lông
từ em
       tới anh

Tất cả những ngày
vắng anh
là những chiếc lông màu tối

Đêm run rẩy
như những chiếc lông
bay tơi tả khắp trời

Khi anh tới
những chiếc lông vàng tụ lại
quanh mặt trời
con chim tự chết


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)