Em không biết nói bằng lời
Em không nhớ bằng lời
Mà bằng đôi bàn tay khép chặt không gian
Mà bằng đôi bàn tay máu chảy

Anh ở trong huyết mạch em
Tuôn chảy
Và muôn thuở
Lại quay về huyết mạch

Anh trỗi dậy trong em
Từ nơi sâu thẳm nhất
Mỗi làn hơi thở gấp
Không tan khi trời giá băng
Lại nhắc rằng
Anh đó
Lại nhắc rằng
Anh giã từ em


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)