Em đã tạo cho anh
Một thời Trung cổ mới
Em đem đến cho anh
Con tuấn mã tuyệt vời
Và những nhành hoa sẽ héo

Trái tim em là một lâu đài gác kín
Có thể đẩy lùi
Mọi nụ cười
Dù là tinh tế nhất
Anh ngự trị tim em
Như gió trên đỉnh đèo cao ngất

Trái tim em
Tràn ngập anh
Như kho thóc tràn đầy những thóc
Vào giữa mùa bội thu


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)