15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2006 08:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 09:32

Thắc mắc sầu riêng khó giở ra,
Đêm tàn khêu mãi thấy thêm hoa.
Muốn về nhưng có về sao đến,
Biết nói song le nói được mà.
Sông bắc trông chừng chênh bóng thỏ,
Lầu nam nghe đã trống canh gà.
Trăm năm gặp gỡ là bao nả,
Thắc mắc sầu riêng khó giở ra.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng.