15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 03:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/07/2008 10:19

寄元君

前有庸暗君,
昏德及靈德。
何不早安排,
徒使勞人力。

 

Ký Nguyên Quân

Tiền hữu dung ám quân,
Hôn Đức cập Linh Đức.
Hà bất tảo an bài,
Đồ sử lao nhân lực.

 

Dịch nghĩa

Trước đây có những vua tầm thường, ngu tối,
Như Hôn Đức và Linh Đức.
Sao không sớm định số phận của mình đi,
Chỉ để làm thêm mệt sức kẻ khác.


Đại Việt sử ký toàn thư: Tháng 4 mùa hạ năm Kiến Tân thứ 2 (Kỷ Mão, 1399), Hồ Quý Ly bức nhà vua xuất gia thờ Đạo giáo ở quán Ngọc Thanh (thôn Đạm Thuỷ, nay thuộc Đông Triều, Quảng Ninh) và mật sai nội tẩm Nguyễn Cẩn đi theo. Vua hỏi theo làm gì. Cẩn không nỡ trả lời, đưa bài thơ này của Quý Ly làm gửi cho vua. Cẩn đã dùng thuốc độc, vua không chết. Lại không cho vua ăn, vua vẫn không chết, bèn sai Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ nhà vua cho đến chết. Bài thơ làm với mục đích ấy.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Cũng một duộc vua hèn,
Hôn Đức và Linh Đức.
Sao chẳng sớm liệu đi,
Chỉ để người nhọc sức.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đây có những vua tầm thường,
Hôn Đức và Linh Đức bậc vương.
Số phận sao không lo định sớm,
Làm thêm chỉ mệt sức khôn lường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời