感懷

更改多端死復生,
悠悠鄉里不勝情。
南關迢遞應頭白,
北館淹留覺夢驚。
相國才難慚李泌,
遷都計拙哭盤庚。
金歐見缺無由合,
待價須知玉匪輕。

 

Cảm hoài

Canh cải đa đoan tử phục sinh,
Du du hương lý bất thăng tình.
Nam quan điều đệ ưng đầu bạch,
Bắc quán yêm lưu giác mộng kinh.
Tướng quốc tài nan tàm Lý Bật,
Thiên đô kế chuyết khốc Bàn Canh.
Kim âu kiến khuyết vô do hợp,
Đãi giá tu tri ngọc phỉ khinh.

 

Dịch nghĩa

Lắm sự đổi thay, tưởng chết mà lại sống,
Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình.
Ải Nam Quan xa xôi mái đầu bạc là phải,
Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy kinh sợ.
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật,
Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh.
Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao,
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem rẻ đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bao sự đổi thay, chết lại sinh,
Mờ mờ quê cũ xiết bao tình.
Ải Nam xa cách nên đầu bạc,
Quán Bắc lâu ngày chợt mộng kinh.
Cứu nước, tài hèn, thua Lý Bật,
Dời đô, kế vụng, khóc Bàn Canh.
Bình vàng đã mẻ làm sao gắn,
Đợi giá, ngọc vàng chẳng dám khinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đa đoan tưởng chết lại còn
Quê hương mờ mịt mộng hồn đăm đăm
Bạc đầu xa ải Nam Quan
Lâu năm quán Bắc bàng hoàng mộng kinh
Vụng dời khóc chuyện Bàn Canh
Tài thua Lý Bật thẹn lòng cứu dân
Bình vàng bị mẻ khó hàn
Đợi cao giá ngọc còn mong có ngày

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chết đi sống lại nghĩ thương mình,
Mờ mịt quê hương xiết mấy tình.
Nam ải xa xôi đầu đã bạc,
Bắc lâu lầm lũi mộng mà kinh.
Thẹn cùng Lý Bật tài còn mọn,
Khóc với Bàn Canh kế kém trình.
Bị mẻ bình vàng khôn thể gắn,
Ngọc còn đợi giá hẵng làm thinh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao thay đổi tưởng chết mà sinh,
Mờ mịt quê hương gợi dậy tình.
Xa thẳm Nam Quan đầu mái bạc,
Bắc lâu nơi quán tỉnh mơ kinh.
Thẹn cùng Lý Bật tài hèn mọn,
Khóc chuyện Bàn Canh vụng dời kinh.
Đã mẻ bình vàng sao gắn được,
Ngọc còn đợi giá chẳng còn khinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời