15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 10:12

賜升華路宣撫使阮彥光

邊郡承宣壯志酬,
雄藩節制有微猷。
青松保爾歲寒節,
白髮寬予西顧懮。
訓飭兵農皆就緒,
解停鎮戍是何秋。
勤勞莫謂無知者,
四目原非蔽冕旒。

 

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang

Biên quận Thừa tuyên tráng chí thù,
Hùng phiên tiết chế hữu huy du.
Thanh tùng bảo nhĩ tuế hàn tiết,
Bạch phát khoan dư tây cố ưu.
Huấn sức binh nông giai tựu tự,
Giải đình trấn thú thị hà thu?
Cần lao mạc vị vô tri giả,
Tứ mục nguyên phi tế miện lưu!

 

Dịch nghĩa

Làm Thừa tuyên một quận sát biên giới, chí lớn được thực hiện,
Cai quản một phiên trấn mạnh, phải có cơ mưu mới làm nổi.
Hãy giữ tiết tháo của ngươi như cây tùng xanh mùa rét,
Để mái tóc bạc của ta đỡ lo lắng về miền tây.
Luyện tập quân lính, chấn chỉnh nghề nông là công việc hàng đầu,
Tới năm nào sẽ bỏ được chuyện trấn thú?
Chớ cho rằng mình cần cù vất vả mà không ai biết đến,
Giải mũ của nhà vua vốn không che được tầm mắt nhìn ra bốn phương.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Biên quận trao quyền nhờ chí lớn.
Trấn hùng tiết chế có mưu to.
Thông xanh, năm rét, ngươi bền tiết,
Tóc trắng, miền tây, trẫm bớt lo.
Dạy dỗ binh nông đều hợp lẽ,
Giải trừ đồn thú đợi bao thu ?
Cần lao chờ nghĩ không người biết.
Bốn mắt trông xa vốn chẳng mờ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biên quận Thừa Tuyên vời chí lớn
Trấn hùng một cõi phải cơ mưu
Tiết ngay sánh tựa thông mùa rét
Tóc bạc khôn lo chuyện cõi tây
Luyện lính, chỉnh nông công việc lớn
Giải binh đồn thú đợi bao ngày
Chớ cho vất vả không người biết
Tầm mắt nhìn ra bốn phía hay

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Trấn trị biên cương nhờ chí lớn
Tiết chế biên thuỳ có kế hay
Thông qua năm rét bền khí tiết
Tóc bạc không lo mặt phía tây
Huấn luyện binh nông cho xong việc
Triệt thoái đồn binh chẳng mấy thu
Chớ ngại công lao ai biết đến
Rộng nhìn, mũ miện có che đâu


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nắm quyền biên quận chí cao
Coi phiên trấn mạnh dựa vào mưu sâu
Thông xanh chịu rét dãi dầu
Để đầu bạc khỏi lo âu biên thuỳ
Luyện quân, làm ruộng phải thì
Trấn biên giữ ải lo chi kéo dài
Chớ buồn tri kỷ không ai
Trông xa tầm mắt ra ngoài mũ che


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thừa tuyên chí lớn nơi biên quận,
Trấn mạnh một phiên phải có mưu.
Tiết tháo của ngươi tùng biếc rét,
Bạc đầu ta đỡ quản miền tây.
Chỉnh nông luyện tập công đầu lớn,
Trấn thủ giải binh bao đợi ngày.
Chớ nghĩ cần cù ai biết đến,
Nhà vua tầm mắt mũ che đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời