01/10/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguyên Quân
寄元君

Tác giả: Hồ Quý Ly - 胡季釐

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2008 03:07

 

Nguyên tác

前有庸暗君,
昏德及靈德。
何不早安排,
徒使勞人力。

Phiên âm

Tiền hữu dung ám quân,
Hôn Đức cập Linh Đức.
Hà bất tảo an bài,
Đồ sử lao nhân lực.

Dịch nghĩa

Trước đây có những vua tầm thường, ngu tối,
Như Hôn Đức và Linh Đức.
Sao không sớm định số phận của mình đi,
Chỉ để làm thêm mệt sức kẻ khác.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Cũng một duộc vua hèn,
Hôn Đức và Linh Đức.
Sao chẳng sớm liệu đi,
Chỉ để người nhọc sức.
Đại Việt sử ký toàn thư: Tháng 4 mùa hạ năm Kiến Tân thứ 2 (Kỷ Mão, 1399), Hồ Quý Ly bức nhà vua xuất gia thờ Đạo giáo ở quán Ngọc Thanh (thôn Đạm Thuỷ, nay thuộc Đông Triều, Quảng Ninh) và mật sai nội tẩm Nguyễn Cẩn đi theo. Vua hỏi theo làm gì. Cẩn không nỡ trả lời, đưa bài thơ này của Quý Ly làm gửi cho vua. Cẩn đã dùng thuốc độc, vua không chết. Lại không cho vua ăn, vua vẫn không chết, bèn sai Phạm Khả Vĩnh đến thắt cổ nhà vua cho đến chết. Bài thơ làm với mục đích ấy.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Quý Ly » Ký Nguyên Quân