1. Anh đã đời em từ tiền kiếp
 2. Áo hạ vàng
  5
 3. Áo xuân thì
 4. Ba mươi năm chưa gặp
 5. Bài mệnh khúc cho em
 6. Bài thơ về con heo đất
 7. Bài tình xuân muôn thuở
 8. Bím tóc hoa vàng
 9. Bóng không
 10. Bốn mươi năm mẹ vẫn còn ngồi đợi
  1
 11. Cà phê đời
  1
 12. Cảm ơn em, người tình cuối
  1
 13. Canh bạc tình
 14. Chải tóc
 15. Chân không
  1
 16. Cõi hoang
 17. Cõi không chân
 18. Cõi lạ
 19. Còn có chút em
 20. Cội nguồn
 21. Dáng thơ
 22. Dáng xuân thì
 23. Dấu son
  1
 24. Dòng sông mùa thu
 25. Dốc nắng mùa xuân
 26. Đêm mơ thánh nữ
  1
 27. Đêm uống rượu với tình nhân
 28. Đoá dã quỳ mười sáu
 29. Động nguyệt
 30. Đợi trăng
 31. Em qua cầu, rút ván
 32. Em về dự lễ tình nhân
 33. Em về vướng gót mùa thu
 34. Giấc thu
 35. Giọt biển
 36. Giọt đắng môi em
 37. Giọt tình
 38. Giờ thứ 25
 39. Góc phố tình nhân
 40. Góc xưa
 41. Hạnh phúc
 42. Hư vô
 43. Hương nắng
 44. Khúc tình tan
 45. Lạ lẫm
 46. Lời gian dối thật tình
  1
 47. Lụa trần
 48. Mái tóc ngang đời
  1
 49. Một ngày trăm năm
 50. Một thoáng hư vô
 51. Một thuở Sài Gòn
 52. Mùa đã hạ rụng vàng góc phố
 53. Mùa xuân tình cờ
 54. Người tình ca dao
 55. Người tình hư vô
  8
 56. Nhát roi nhục hình
 57. Như không
 58. Nụ hôn
 59. Quán không
 60. Quán tao phùng
 61. Rượu tàn canh
 62. Sài Gòn tháng tư
 63. Sắc không
 64. Sinh nhật tôi, mùa thu
 65. Son phấn mùa xuân
 66. Ta mất nhau mùa hạ
 67. Tặng phẩm mùa xuân
 68. Tận khúc
 69. Thầm lặng mùa thu
 70. Thoáng hương phai
 71. Tiễn khúc
 72. Tình nhân ơi, đã tới cuối đường cùng
 73. Tình tự một dòng sông
 74. Tôi vẽ em, mùa thu
 75. Tơ mưa
 76. Trăng mật
 77. Valentine, mùa vàng son đã mãn
 78. Vô ngôn
 79. Xe duyên