1. Áo khuya
 2. Bài dị ngôn mùa đông
 3. Bài dư ngôn tháng bảy
 4. Bài khai sinh tháng bảy
 5. Bài ơn em tháng tư
 6. Bài sinh nhật mùa thu
 7. Bài tự tình tháng tám
 8. Bến cũ
 9. Bên đời em còn có anh
 10. Bên hiên Rex Sài Gòn
 11. Bóng núi
 12. Bóng xuân phai
 13. Chỉ là giọt mưa tan
 14. Chia tay mùa xuân
  1
 15. Chiều bên giáo đường Fatima
 16. Chiều qua đồi lá mục
 17. Chiều trên Blue Mountains
 18. Chiều trên đồi nhũ hương
 19. Chiều trên ga Chatswood
 20. Chiều trong Whitlam library
 21. Cho em biết ướt mi
 22. Chỗ có bụi mật gai
  1
 23. Chỗ hồn tôi treo ngược
 24. Chờ nhau cuối đường
 25. Chút đời còn dư
 26. Chuyến đời
 27. Con đò úp mặt
 28. Cũng còn chỗ nương thân
 29. Cửa đêm
 30. Dã cúc xuân thì
 31. Dáng lụa nhầu
 32. Dấu son thời áo trắng
 33. Di ngôn của đá
 34. Đêm đánh thức Sài Gòn
 35. Đêm giã từ Sài Gòn
 36. Đêm lỡ giấc Sài Gòn
 37. Đêm ngồi quán Starbucks Sài Gòn
 38. Đường gương
 39. Đường thu
 40. Đường xuân
 41. Em về như bóng trăng nguyên thuỷ
 42. Em về như gió độc
 43. Giọt cà phê tháng sáu
 44. Hiên nắng Sài Gòn
 45. Hiên người
 46. Hốc núi
 47. Hồn biển
 48. Khúc tơ chiều
 49. Lãng đãng khúc sông thu
 50. Lời cỏ
 51. Lời tỏ tình tháng sáu
 52. Man mác bóng thu phai
 53. Mãn nguyệt
 54. Mẹ tháng tư
 55. Mê sảng
 56. Môi xuân
 57. Mưa tháng chạp
 58. Mười năm đủ làm khó đời nhau
 59. Ngày khai sinh mùa thu
 60. Ngày tình
 61. Ngọn thu không
 62. Ngồi quán Window’s
 63. Như loài chim Thorn Birds
  1
 64. Qua sông
 65. Rồi cũng phải bỏ nhau
 66. Sếu Cỏ
 67. Sydney - Sài Gòn còn xa...
 68. Tấu khúc biển
 69. Tháng chạp không em
 70. Thao thức
 71. Theo gót chân thu
 72. Thêm một lần tháng bảy
  1
 73. Thiền động
 74. Thiền tình
 75. Thời tình đá mục
 76. Thuyền quyên
 77. Tiệc tình
 78. Tôi vẫn đứng bên lề người dưng
 79. Trăm năm đá cũng bạc đầu
 80. Vườn đá