1. Áo khuya
 2. Bài dị ngôn mùa đông
 3. Bài dư ngôn tháng bảy
 4. Bài khai sinh tháng bảy
 5. Bài ơn em tháng tư
 6. Bài sinh nhật mùa thu
 7. Bài tự tình tháng tám
 8. Bến cũ
 9. Bên đời em còn có anh
 10. Bên hiên Rex Sài Gòn
 11. Bóng núi
 12. Bóng xuân phai
 13. Chỉ là giọt mưa tan
 14. Chia tay mùa xuân
  1
 15. Chiều bên giáo đường Fatima
 16. Chiều qua đồi lá mục
 17. Chiều trên Blue Mountains
 18. Chiều trên đồi nhũ hương
 19. Chiều trên ga Chatswood
 20. Chiều trong Whitlam library
 21. Cho em biết ướt mi
 22. Chỗ có bụi mật gai
  1
 23. Chỗ hồn tôi treo ngược
 24. Chờ nhau cuối đường
 25. Chút đời còn dư
 26. Chuyến cuối
 27. Con đò úp mặt
 28. Cũng còn chỗ nương thân
 29. Cửa đêm
 30. Dã cúc xuân thì
 31. Dáng lụa nhầu
 32. Dấu son thời áo trắng
 33. Di ngôn của đá
 34. Đêm đánh thức Sài Gòn
 35. Đêm giã từ Sài Gòn
 36. Đêm lỡ giấc Sài Gòn
 37. Đêm ngồi quán Starbucks Sài Gòn
 38. Đường gương
 39. Đường thu
 40. Đường xuân
 41. Em về như bóng trăng nguyên thuỷ
 42. Em về như gió độc
 43. Giọt cà phê tháng sáu
 44. Hiên nắng Sài Gòn
 45. Hiên người
 46. Hốc núi
 47. Hồn biển
 48. Khúc tơ chiều
 49. Lãng đãng khúc sông thu
 50. Lời cỏ
 51. Lời tỏ tình tháng sáu
 52. Man mác bóng thu phai
 53. Mãn nguyệt
 54. Mê sảng
 55. Môi xuân
 56. Mưa tháng chạp
 57. Mười năm đủ làm khó đời nhau
 58. Ngày khai sinh mùa thu
 59. Ngày tình
 60. Ngọn thu không
 61. Ngồi quán Window’s
 62. Như loài chim Thorn Birds
  1
 63. Qua sông
 64. Rồi cũng phải bỏ nhau
 65. Sếu Cỏ
 66. Sydney - Sài Gòn còn xa...
 67. Tấu khúc biển
 68. Tháng chạp không em
 69. Thao thức
 70. Theo gót chân thu
 71. Thêm một lần tháng bảy
  1
 72. Thiền động
 73. Thiền tình
 74. Thời tình đá mục
 75. Thuyền quyên
 76. Tiệc tình
 77. Tôi vẫn đứng bên lề người dưng
 78. Trăm năm đá cũng bạc đầu
 79. Vườn đá