Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 25/11/2016 05:18

Xanh xao lòng đá bạt
Chiều giạt mộng về đâu
Chỗ hồn tôi treo ngược
Trên ngọn núi cụt đầu.

Ngang vết đau đã mục
Lời câm vang rã rời
Chơi vơi bên đáy vực
Một vọng khúc lẻ loi.

Đâu còn ai mà đợi
Sao tôi ở chốn này
Đứng ngồi không chỗ dựa
Hồn mọc xanh cỏ cây.

Níu bóng chiều núi dậy
Trời đất chẳng bao dung
Tôi cắm đầu dựng ngược
Lời cuồng nộ sau cùng…