Phuong Nguyenbich

Some poetic verses of the poet Hư Vô...💔💞
------------------------------------------------
Đọc được hai câu thơ trong bài “Chỗ có bụi mật gai” của nhà thơ Hư Vô:

“Mà nghe thương tích tượng hình
Chỗ em lãng đãng làm tình tội tôi.”


Tim mình chợt xốn xang...lòng ngỗn ngang trăm mối...một thời thanh xuân mơ mộng chợt tràn về...Yêu thơ nhưng không biết làm thơ...thì trên trang Fb của mình cũng đâu thiếu những nhà thơ tài năng...đâu thiếu những “tao nhân mặc khách”!...Thôi thì...cũng đành mượn thêm hai câu thơ nữa:

“Để còn dấu tích trần ai
Bước qua chưa giáp đã trầy chân không”


Ngoài kia nắng đã lên rồi...chân mình cũng đã “trầy”...mà không biết “dấu tích trần ai” có còn lưu lại?!...

XIN MỜI THĂM NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ Ở ĐÂY: http://nguoitinhhuvo.wordpress.com/