Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:03

Miệng lưỡi trần gian tranh giỏi dở
Hơn thua quỷ quyệt để dành phần
Ngày kia chết rũ trong nấm mộ
Có được gì chăng hỡi thế nhân?


Cái Bè, Tiền Giang, 2019