31/01/2023 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên nghỉ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/09/2020 14:03

 

Miệng lưỡi trần gian tranh giỏi dở
Hơn thua quỷ quyệt để dành phần
Ngày kia chết rũ trong nấm mộ
Có được gì chăng hỡi thế nhân?
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Yên nghỉ