Hỡi bốn bức tường vô nghĩa tù đày!
Đêm đêm buồn nằm mộng đi chơi
Trong tay em dìu dắt dọc đường trời
Vui hí hửng
Cảnh mơ say huyền ảo lả lơi
Vượt mây ngàn vọng mắt xa xôi tít tắp
Dưới trần gian bóng đèn bé bỏng
Những kẻ yêu đương cũng xuất hồn
Tìm tự do tình thực sự
Ngày vốn buồn se sắt đôi mi
Gác chiếc ách tương tư trăm điều ràng buộc
Biết bao giờ xoá sạch đau thương?


2007